sponsor-full-1078-041016

Årsmøte 2017

Apr 25, 2017

5

Halbrend skule

Kvar

5

Torsdag 27.april

Dato

5

18.00

Klokka

Vi inviterer til årsmøte i Førde volleyballklubb.

Sakliste

 1. Konstituering
  • Godkjenning av innkalling
  • Val av ordstyrar
  • Val av referent
  • Val av protokoll/underskrivarar
 2. Årsmelding 2016
 3. Rekneskap 2016
 4. Andre saker
  • Fastsetjing av kontigent og treningsavgift
  • Låneopptak til kredittkort i klubben
  • Bruk av spelarar
  • Eventuelt
 5. Budsjett 2017
 6. Val

Velkommen!