Vi startar opp mange nye treningsparti denne hausten.

Finn ei gruppe som passar for deg! Alle er velkomne, nybegynnarar og dei som har spelt før!

Aldersklasse: Treningstider, vanlegvis i Førdehuset
Jenter, U15 Måndag 20.00 – 22.00

onsdag 19.00-20.00,

torsdag 20.00-22.00 (Førde barneskule)

Gutar, U15 Måndag 16.00 – 18.00,

torsdag 16.00-18.00,

fredag 18.00-20.00

Jenter, U17 Måndag 15.00-17.00

Onsdag 15.00-17.00

Torsdag 20.00-22.00

Gutar, U17 Tysdag 20.00 – 22.00

torsdag 16.00-18.00

fredag 18.00-20.00

 

Det vert ei felles teknikktrening for gutar og jenter på ungdomsskulen tysdagane kl. 15.00 – 16.00 i Førdehuset v.36.

 

Påmelding ved å møte på trening eller ta kontakt på leiar@fvbk.no

 

Følg elles med på Facebooksida Førde volleyballklubb

og ev. lukka grupper som dei ulike laga har.