NM U17 2018 vert arrangert i Førde 16. – 18. mars 2018. Førde Volleyballklubb inviterer til ei spennande volleyballhelg i Førde.

Program:

  • Arrangementet vil følgje oppsettet som vist under. Vi vil sende informasjon på e-post når kampopsettet er klart. Alle lagleiarar skal delta på tekninsk møte. Teknisk delegert er Bente Skipenes Østrem. 

Fredag 16/3

Laurdag 17/3

Søndag 18/3

09.30     Dommarmøte

10.00     Teknisk møte     

11.00     Opning

12.00     Kampane startar

18.15     Start siste kampar 

09.00     Kampane startar

16.30     Start siste kampar

 

19.00     Bankett

22.30     Bankett ferdig

09.00     Kampane startar

 

13.00     Finale jenter

14.30     Finale gutter

 

Overnatting, bankett og mat:

  • Førde Volleyballklubb har sponsoravtale med Scandic Sunnfjord Hotell. Dei har trivelege rom og god servering. Dette ligg i gangavstand frå Førdehuset, der kampane spelast – ca 800 meter.
  • Banketten vil bli i gangavstand frå hotellet.
  • Det er kiosk i Førdehuset med høve til å kjøpe diverse snacks, brus og enkel lunsj. Det vert også høve til å bestille rimelege lunsjpakkar til alle tre dagane.
  • Dersom de har problem med å finne overnatting, bes de kontakte Elisabeth Bjørvik (elisabeth.bjorvik@gmail.com), så vil vi bistå dykk.

Dømming:

  • Når eit lag er funksjonær på kamp, skal dei stille med 2 personar i sekretariatet og 2 linjedommarar. Desse fire skal ikkje skiftast ut i løpet av kampen.
  • Om de har problem med å skaffe dommar, kan dommerdelegert Camilla H. Skjelstad kontaktast (camilla.h.skjelstad@gmail.com). Ho vil hjelpe dykk med å komme i kontakt med dommarar som er godkjent for dømming under NM (Dommar 2). Dommarar skal møte på dommarmøtet (sjå program over).

Reglement og administrative bestemmelsar:

 Påmelding:

Meir informasjon kjem etter kvart.

Link til facebooksida finn du her (eller søk den opp: NM U17 2018 Førde)

Om de har spørsmål, ta kontakt, så skal vi hjelpe dykk.

 

Kart over delar av Førde sentrum: