Spissa topp-idrett i Førde

Kombiner skulegang og satsing på volleyball!

Førde Volleyballklubb har i samarbeid med Førde vidaregåande skule i eit tilbod om spissa toppidrett i volleyball.

I utgangspunktet vil ikkje fylket dekke ein skuleplass for elevar utenfor Vestland. Unntak kan førekomme dersom det er plass på skulen – at det ikkje er ventelister med elevar fra Vestland.

Førde Volleyballklubb står for treningane og det faglege opplegget, medan Førde vidaregåande skule administrerer tilbodet.

Det er totalt 15- 18 plassar fordelt på vg1, vg2 og vg3.

Les meir og meld deg på samling lenger nede på sida!

Godt miljø

Kjekke opplevingar

Styrketrening

Dette er Førdesatsinga:

  • Tre balløkter og to styrkeøkter i veka i samband med skulen. Styrkeøvingane vil vere spesifikke øvingar for volleyball. Desse øktene vil vere i tilknyting til skulekvardagen, før skulen, i skuletid eller rett etter skulen.
  • Treningskort på Puls vil bli dekt av satsinga, dersom du trenar styrke minimum to gonger for veka og kan dokumentere dette gjennom oppmøteregistrering. Satsinga dekker ikkje treningskort hjå andre treningsstudio.
  • Det er obligatorisk oppmøte på alle øktene, og det skal vere ekstraordinært dersom ein ikkje kan stille på økta. Dette krev god struktur på skulekvardagen.
  • Førdesatsinga kan ikkje kombinerast med jobb ved sidan av skulen.
  • Alle må søke på Førdesatsinga kvart år innan 1. mars, sjølv om dei allereie går på Førdesatsinga. Det er også mogleg å søke seg inn på Førdesatsinga andre året sjølv om ein ikkje var med første året.
  • På kveldstid vil du i samarbeid med Førde Volleyballklubb få moglegheit til å trene med eit av laga til klubben.

Treningar med Førde VBK

Samarbeid med Olympiatoppen

Trening i samband med skulen

Region Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Førde Volleyballklubb halde ei samling for dei som kan vere interessert i å søke på Førdesatsinga. På samlinga vil det bli informasjon om satsinga og ei praktisk økt. Denne er open for alle som vurderer å søke på Førdesastinga, eller for dei som allereie går på Førde vgs og skal opp i andre eller tredje vidaregåande klasse.

Påmeldingsknapp

Påmelding til samling

Vidaregåande opplæring

Elevar som ynskjer dette tilbodet, må søkje seg inn kvart år i vigo.no innan 1.mars.

Meir om vidaregåande opplæring

Spissa toppidrett

Meir informasjon om spissa toppidrett og inntaksprosedyrer finn du her.

Spissa toppidrett på Hafstad