Vi har lag i eliten for både damer og herrar, og i tillegg har vi over 150 aktive spelarar i ulike aldrar.

Vi startar opp nye treningsparti kvar haust. Finn ei gruppe som passar for deg! Alle er velkomne, nybegynnarar og dei som har spelt før!

Vil du vere med? Påmelding skjer ved å møte på trening eller ved å sende ein epost til post@fvbk.no.

Laga startar normalt opp med aktiviteten litt etter skulestart. Minivolleyball startar veka etter haustferien.

Kontingent og treningsavgifter

 • Elite: Kroner 5000,-
 • 1. divisjon: Kroner 5000,-
 • Lågare divisjonar, eldre senior: Kroner 3000,-
 • U19 (2. og 3. kl. vgs.): Kroner 3000,-
 • U17 (10. kl. – 1. kl. vgs.): Kroner 3000,-
 • U15 (8. og 9. kl.): Kroner 2000,-
 • Eldre minivolleyball (6. og 7. kl.): Kroner 2000,-
 • Yngre minivolleyball (opp t.o.m. 5. kl.): Kroner 1000,-
 • Støttemedlemskap (enkelt): Kroner 200,-

Aktivitetstilbodet vårt

Elite- og divisjonslag

 

 • Herre- og damelag i eliteserien
 • Treningssesong: August – april
 • August: Sosial oppstartssamling
 • September: Vest-Cup i Stavanger
 • September – oktober: Seriekampar 
 • April: Seriesluttspel i eliteserien
 • 1. divisjon trenar parallelt med elitelaga
 • Lågare divisjonar trenar med alderslaga 

Aldersbestemt

 

 • Lag for U15, U17 og U19
 • Treningssesong: Veke 35 – 17 
 • September/oktober: Opningsturnering i Bergen 
 • November: Førde Cup (U15 / U17) 
 • Januar/februar: Kvalifisering til NM 
 • Mars: Deltaking i aldersbestemt NM 
 • April: Blindheim Cup

Minivolleyball

 

 • Treningssesong: Veke 42 – 14 
 • Veka etter haustferien til påske 
 • Spelar på ulike nivå (1 – 4) 
 • Deltek på lokale turneringar
 • Avslutning med pizzakveld

 

 

Volleyballskule

 

 • Haustferien (måndag – onsdag) 
 • Vinterferien (måndag – onsdag) 
 • Tilbod til barn og unge frå 4. til 10. klasse i Førde og omland 
 • Eigen betaling for kvar av skulane, via Vipps eller bankkonto 
 • Elitetrenarane er trenarar saman med elitespelarar (dugnad) 

Sandvolleyballskule

 

 • Siste veka i mai og ut juni 
 • Tilbod til barn og unge frå 4. til 10. klasse i Førde og omland 
 • Eigen betaling via Vipps eller bankkonto 
 • Elitetrenarane er trenarar saman med elitespelarar (dugnad) 
 • Trening i Hafstadparken og i Førdehuset avhengig av vêret 

Førde Volleyballklubb forventar at…

Foreldre

 • …deltar i det frivillige arbeidet i klubben
 • …stiller opp på klubben sine dugnadar
 • …er støttande publikum på kampar og turneringar 

Trenarar

 • …organiserer treningar
 • …følgjer Førde VBK sine mål
 • …syter for at alle har det kjekt
 • …deltek på trenarutdanning

Oppmenn

 • …melder på lag til turneringar 
 • …organiserer reiser/køyring
 • …organiserer dugnadar for laget
 • …har oversikt over drakter og utstyr

Faste dugnadar vi skal vere med på

 • Klubben har følgjande faste dugnadsoppdrag: 
 • Arrangere Førde Cup-turnering i november (U15 og U17)
 • Bidra ved heimekampar i eliteserien

 Økonomiutvalet fordeler dugnad på dei ulike laga