Vi har lag i eliten for både damer og herrar, og i tillegg har vi over 150 aktive spelarar i ulike aldrar.

Vi startar opp nye treningsparti kvar haust. Finn ei gruppe som passar for deg! Alle er velkomne, nybegynnarar og dei som har spelt før!

Påmelding ved å møte på trening eller ved å sende ein epost til leiar@fvbk.no. Treningstidene våre finn du HER.

Laga startar normalt opp med aktiviteten litt etter skulestart. Minivolleyball startar veka etter haustferien.

Kontingent og treningsavgifter

 • Elite: Kroner 4200,-
 • 1. divisjon: Kroner 3700,-
 • Lågare divisjonar, eldre senior: Kroner 2300,-
 • U19 (2. og 3. kl. vgs.): Kroner 3200,-
 • U17 (10. kl. – 1. kl. vgs.): Kroner 3100,-
 • U15 (8. og 9. kl.): Kroner 2400,-
 • Eldre minivolleyball (6. og 7. kl.): Kroner 1600,-
 • Yngre minivolleyball (opp t.o.m. 5. kl.): Kroner 1300,-
 • Støttemedlemskap (enkelt): Kroner 200,-

Aktivitetstilbodet vårt

Elite- og divisjonslag

 

 • Herre- og damelag i eliteserien
 • Treningssesong: August – april
 • August: Sosial oppstartssamling
 • September: Vest-Cup i Stavanger
 • September – oktober: Seriekampar 
 • April: Seriesluttspel i eliteserien
 • 1. divisjon trenar parallelt med elitelaga
 • Lågare divisjonar trenar med alderslaga 

Aldersbestemt

 

 • Lag for U15, U17 og U19
 • Treningssesong: Veke 35 – 17 
 • September/oktober: Opningsturnering i Bergen 
 • November: Førde Cup (U15 / U17) 
 • Januar/februar: Kvalifisering til NM 
 • Mars: Deltaking i aldersbestemt NM 
 • April: Blindheim Cup

Minivolleyball

 

 • Treningssesong: Veke 42 – 14 
 • Veka etter haustferien til påske 
 • Spelar på ulike nivå (1 – 4) 
 • Deltek på lokale turneringar
 • Avslutning med pizzakveld

 

 

Volleyballskule

 

 • Haustferien (måndag – onsdag) 
 • Vinterferien (måndag – onsdag) 
 • Tilbod til barn og unge frå 4. til 10. klasse i Førde og omland 
 • Eigen betaling for kvar av skulane, via Vipps eller bankkonto 
 • Elitetrenarane er trenarar saman med elitespelarar (dugnad) 

Sandvolleyballskule

 

 • Siste veka i mai og ut juni 
 • Tilbod til barn og unge frå 4. til 10. klasse i Førde og omland 
 • Eigen betaling via Vipps eller bankkonto 
 • Elitetrenarane er trenarar saman med elitespelarar (dugnad) 
 • Trening i Hafstadparken og i Førdehuset avhengig av vêret 

Førde Volleyballklubb forventar at…

Foreldre

 • …deltar i det frivillige arbeidet i klubben
 • …stiller opp på klubben sine dugnadar
 • …er støttande publikum på kampar og turneringar 

Trenarar

 • …organiserer treningar
 • …følgjer Førde VBK sine mål
 • …syter for at alle har det kjekt
 • …deltek på trenarutdanning

Oppmenn

 • …melder på lag til turneringar 
 • …organiserer reiser/køyring
 • …organiserer dugnadar for laget
 • …har oversikt over drakter og utstyr

Faste dugnadar vi skal vere med på

 • Klubben har følgjande faste dugnadsoppdrag: 
 • Vareteljing på Extra i Førdegården, vår og haust 
 • Arrangere Førde Cup-turnering i november (U15 og U17)
 • Loddsal desember – mars (alle) 
 • Bidra ved heimekampar i eliteserien

 Økonomiutvalet fordeler dugnad på dei ulike laga