sponsor-full-1078-041016

Lyst til å spele volleyball?

 

Vi startar opp mange nye treningsparti denne hausten. Finn ei gruppe som passar for deg! Alle er velkomne, nybegynnarar og dei som har spelt før!

 

Påmelding ved å møte på trening eller ved å sende ein epost til leiar@fvbk.no.

 

Minivolleyball startar veka etter haustferien

Treningstider finn du her

 

Førde Volleyballklubb sitt bilete.

 

Trenings- og medlemsavgift