No i desember lyste PwC ut ein avstemmingskonkurranse for å finne ut kva for bilete dei skal ha på sitt nye kontor i Førde. Berit Hornnes var den heldige vinnaren av konkurransen. Ho gav premien på 5000,- kroner til barne- og ungdomsarbeidet i Førde Volleyballklubb.

Tusen takk, Berit! Dette set vi stor pris på, og det kjem vel med i klubbkassa.

Vinnarbiletet ser du øvst. Det er teke av Jostein Vedvik.