På årsmøtet i Førde Volleyballklubb vart det klart at Jan Egil Tvinde går på eit nytt år som leiar i klubben. Det vart og klart at Jan Ove Hafstad på kort varsel sa frå seg vervet som nestleiar, og styret fekk då fullmakt av årsmøtet til å konstituere seg sjølv. Det har det nye styret no gjort, og utfallet vart slik:

  • Jan Egil Tvinde, leiar
  • Thomas Østerbø, nestleiar
  • Sissel Sande, styremedlem
  • Anne Råheim Tveit, styremedlem
  • Rune Fossum Lillesvangstu, styremedlem
  • Espen Arefjord, styremedlem
  • Laura Nyhammer, styremedlem
  • Terje Olav Øen, varamedlem

LES OG: Har vore med sidan starten – no gir han seg i styret