Styret kallar medlemmane i Førde Volleyballklubb inn til årsmøte 2022.

Ønskjer du tilgang til årsmelding og sakspapir i framkant av årsmøtet, kan du be om dette ved å sende ein e-post til leiar@fvbk.no. Papira blir og delte ut på årsmøtet.

Vi legg opp til pizza og sosialt samvær i starten av årsmøtet, så her er det mogleg å treffe klubbmedlemmar og få med seg kva som skjer i klubben – på éin og same gongen!

For å ha røysterett og kunne bli valt til verv på årsmøtet, må du ha vore medlem av Førde Volleyballklubb i minst éin månad, fylle minst 15 år i inneverande kalenderår og ha gjort opp alle økonomiske krav frå Førde Volleyballklubb. Alle medlemmar har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Alle er hjarteleg velkomne!

Med sportsleg helsing styret